Forskning og litteratur

For forskning i og litteratur om intensiv dynamisk korttidsterapi henviser vi til Dr. Allan Abbass’ hjemmeside.