ISTDP-terapeuter

ISTDP-terapeuterne er alle medlemmer af Dansk Selskab for ISTDP og opfylder de krav for uddannelse, som fremgår af Selskabets nuværende eller tidligere vedtægter (Vedtægter for Dansk Selskab for ISTDP). ISTDP-terapeuterne er her listet i alfabetisk orden efter efternavn og inddelt efter Jylland, Fyn og Sjælland.

Har du ændringer til dine informationer på listen, bedes du sende en mail med oplysninger herom til webansvarlig@istdp-danmark.dk.

JYLLAND

Sanne Almeborg
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse, i gang med 3-årig ISTDP-træner-uddannelse)
Psykoterapeut (medl. af Dansk Psykoterapeutforening)
Ølandvej 37, 9220 Aalborg Ø
Mobil: 2041 8756
E-mail: sanne@almeborg.dk
Hjemmeside: www.almeborg.dk
Modtager voksne og unge
Konsultation efter aftale

Vesla Birkbak
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse og 3-årig ISTDP-træner-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Godkendt specialist i psykoterapi (Dansk Psykolog Forening)
Torvegade 5, 8450 Hammel
Søvejen 42, 8752 Østbirk
Tlf.: 8696 3069
E-mail: post@vesla-birkbak.dk
Hjemmeside: www.vesla-birkbak.dk

Christian Lyngby Blaabjerg
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Specialist i psykoterapi for voksne
Klinik “På Sporet”
Stationsvej 15, 1., 7500 Holstebro
Tlf.: 3040 2088
E-mail: psykolog@christian-lyngby-blaabjerg.dk
Hjemmeside: www.christian-lyngby-blaabjerg.dk og www.klinikpåsporet.dk

Gitta Blume
(I gang med core-træning)
Psykoterapeut (medl. af Dansk Psykoterapeutforening)
Vesterled 9, 6000 Kolding
Tlf.: 5349 2170
E-mail: terapi@gittablume.dk
Hjemmeside: www.gittablume.dk

Erik Bredtoft
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Godkendt specialist og supervisor i psykoterapi (Dansk Psykolog Forening)
Danmarksstræde 2a, 1.sal., 7000 Fredericia
Tlf.: 7591 3390
E-mail: psykolog@erikbredtoft.dk

Bjarne Bunde
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Psykologhuset
Park Allé 9, st. th., 8000 Aarhus C
Tlf.: 2264 0364
E-mail: mail@psykologbjarnebunde.dk
Hjemmeside: www.psykologbjarnebunde.dk
Modtager unge, voksne og par
Konsultation tirsdag, torsdag og fredag samt weekend efter aftale

Anders Christian Böss
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Stationsvej 15, 1. tv., 7500 Holstebro
Tlf.: 2972 0677
E-mail: Psykologacb@gmail.com
Hjemmeside: www.psykologacb.com
Åbent alle dage

Anne Marie Christensen
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Godkendt specialist i psykoterapi
Vesterlundvej 18, 8600 Silkeborg
Tlf.: 6081 0063
E-mail: info@psykologsilkeborg.dk
Hjemmeside: www.psykologsilkeborg.dk

Peter Holt Christensen
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Hesselhøjvej 74, 8600 Silkeborg
Mobil: 4218 3692
E-mail: psyholt@energimail.dk
Hjemmeside: www.psykologholt.dk
Modtager voksne og unge
Konsultation efter aftale

Lone Christesen
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Godkendt specialist i psykoterapi (Dansk Psykolog Forening)
Østergade 7A, 2. sal, 8600 Silkeborg
Mobil: 2533 9282
E-mail: christesen@psykologlc.dk
Hjemmeside: www.psykologlonechristesen.dk

Else Ditlev
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Psykoterapeut (medl. af Dansk Psykoterapeutforening)
Bragesvej 39, 8230 Åbyhøj
Tlf.: 8615 5415 / 2255 0536
E-mail: ditlev@elseditlev.dk
Hjemmeside: www.elseditlev.dk
Modtager voksne og unge
Konsultation mandage og onsdage

Anne Ginnerup
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Godkendt specialist i psykoterapi (Dansk Psykolog Forening)
Psykologerne fra Borggade – Aarhus
Klostergade 28, 3., 8000 Aarhus C
Tlf.: 8619 6144
E-mail: info@borgpsyk.dkginnerup@borgpsyk.dk

Stine Marie Grome-Hansen
(I gang med core-træning)
Autoriseret psykolog
RelationsPsykologisk Praksis
Sundhedshuset, Toldboden 1, 2. sal, 2.A, 8800 Viborg
Tlf.: 2991 1184
E-mail: stine-marie@rpp.dk
Hjemmeside: www.rpp.dk
Modtager voksne, par, forældre og grupper.
Åbent mandag-fredag 9-16. Mulighed for aftentider samt samtaler i hjemmet.

Torben Palmer Hansen
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Åhavevej 12, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8680 6466
E-mail: torbenpalmer@gmail.com
Hjemmeside: www.torbenpalmer.dk

Janne Høgh
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Godkendt specialist i psykoterapi med voksne (Dansk Psykolog Forening)
Herningvej 45, 8600 Silkeborg
Tlf.: 6171 0708
E-mail: jh@psykologisilkeborg.dk
Hjemmeside: www.psykologisilkeborg.dk

Steffen Jacobsen
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Klostergade 60, baghuset 1. sal, 8000 Aarhus C
Tlf.: 2870 9245
E-mail: steffen@psycholution.dk
Hjemmeside: www.psycholution.dk

Tove Iversen Kammersgaard
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Fortuna Alle 61, 6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 29434337
E-mail: tove@psykologkammersgaard.dk
Hjemmeside: www.psykologkammersgaard.dk

Philip Kjær
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Psykologklinikken v/Philip Kjær
Havnegade 30, 7100 Vejle
Tlf.: 6022 8898
E-mail: philip@philipkjaer.dk
Hjemmeside: www.philipkjaer.dk

Solveig Kjær
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Godkendt specialist i psykoterapi. (Dansk Psykolog Forening)
Søskrænten 28, 8260 Viby
Tlf.: 4059 0340
E-mail: solveigkjaer@stofanet.dk

Brian Kok
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse og 3-årig ISTDP-træner-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Godkendt specialist i psykoterapi (Dansk Psykolog Forening)
Specialpsykologi psykiatri
Mazantigade 7, 6000 Kolding
Tlf.: 2213 0956
E-mail: psykolog@briankok.dk
Hjemmeside: www.briankok.dk

Anna Krzton
(I gang med core-træning)
Autoriseret psykolog
Psykologklinikken
Vesterå 13, 2. sal, 9000 Aalborg
Tlf.: 6045 6096
Hjemmeside: www.aalborgpsykologicentrum.dk

Alexander Skovgaard Kvarning
(I gang med core-træning)
Autoriseret psykolog
Bredgade 2A, 1. sal, 7400 Herning
Tlf.: 2759 7970
E-mail: kontakt@psykolog-alexander.dk
Hjemmeside: www.psykologerne-skovgaard-kvarning.dk

Karen Skovgaard Kvarning
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Psykologerne Skovgaard Kvarning
Bredgade 2A, 1. sal, 7400 Herning
Tlf.: 2032 6655
E-mail: kontakt@psykologkaren.dk
Hjemmeside: www.psykologerne-skovgaard-kvarning.dk
Modtager voksne, unge og børn

Lisbeth Holt Lenskjold
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Godkendt specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi
Holt Lenskjold Erhvervspsykologi
Virkelyst 10, 2. sal, 9400 Nørresundby
Mobil: 2040 7677
E-mail: lisbeth@holtlenskjold.dk
Hjemmeside: www.holtlenskjold.dk

Mattias Lindekilde
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Godkendt specialist i psykoterapi (Dansk Psykolog Forening)
Havnegade 30, 7100 Vejle
Tlf.nr.: 3022 0380
E-mail: mail@psykolog-lindekilde.dk
Hjemmeside: www.psykolog-lindekilde.dk
Modtager voksne

Trine Moll
(I gang med core-træning)
Autoriseret psykolog
Søndergade 14, 1. tv., 8600 Silkeborg
Tlf: 2912 1984
E-mail: mail@psykologtrinemoll.dk
Hjemmeside: https://psykologtrinemoll.dk

Laura Mott
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog, PhD.
Godkendt specialist i organisationspsykologi og supervision (Dansk Psykolog Forening)
Uddannelsesleder af “intensiv dynamisk coaching” på specialistniveau (Dansk Psykolog Forening)
Bolskovvej 9, 8660 Skanderborg
Mobil: 6161 3366
E-mail: lm@laura-mott.dk
Hjemmeside: www.laura-mott.dk
Modtager voksne til psykoterapi og intensiv dynamisk coaching

Christian Pasgaard
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Godkendt specialist i psykoterapi (Dansk Psykolog Forening)
Konsultation i Aarhus om torsdagen
Konsultation i Hadsund mandag-onsdag
Tlf.: 2083 7969
E-mail: info@christianpasgaard.dk
Hjemmeside: www.christianpasgaard.dk
Modtager voksne og unge

Joan Rytter
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Mazantigade 7, 6000 Kolding
Tlf.: 2684 2234
E-mail: joan@joanrytter.dk
Hjemmeside: www.joanrytter.dk
Modtager voksne og unge
Konsultation alle hverdage efter aftale

Anders Røge
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Godkendt specialist i psykoterapi (Dansk Psykolog Forening)
Marselis Boulevard 37, 8000 Aarhus C
Tlf.: 2069 1033
E-mail: post@andersroege.dk
Hjemmeside: www.andersroege.dk
Modtager voksne og unge
Konsultation alle hverdage

Majken Sonne
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Godkendt specialist i psykoterapi (Dansk Psykolog Forening)
Ryesgade 9, 2.th., 8000 Aarhus C
Tlf.: 2151 0000
E-mail: sonne@aarhuspsykologerne.dk
Hjemmeside: www.aarhuspsykologerne.dk
Modtager voksne og unge
Konsultation: Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00

Betina Søbirk Svane
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Psykoterapeut (medl. af Dansk Psykoterapeutforening)
H.C. Andersensvej 49, 8230 Åbyhøj
E-mail: kontakt@betinasoebirksvane.dk
Hjemmeside: www.betinasoebirksvane.dk
Modtager unge, voksne og grupper
Konsultation efter aftale

Bjarne Thannel
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse og 3-årig ISTDP-træner-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Godkendt specialist i psykoterapi og klinisk børnepsykologi (Dansk Psykolog Forening)
Ulfeldtsvej 5, 8700 Horsens
Ryesgade 29, 3. 8000 Aarhus C (fredage)
Tlf.: 5190 2110 – bedst hverdage kl. 12.00-13.00
E-mail: mail@thannel.dk
Hjemmeside: www.thannel.dk
Modtager unge og voksne
Konsultation alle hverdage

Vivi Vendelbo
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Godkendt specialist i børnepsykologi (Dansk Psykolog Forening)
Bregnevej 6, 8400 Ebeltoft
Tlf.: 4044 5670
E-mail: vivi.vendelbo@tdcadsl.dk
Hjemmeside: www.vivi-vendelbo.dk

Harald Villemoes
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Psykoterapeut MPF
Ramten Hedevej 10, 8586 Ørum Djurs
Tlf.: 8638 1836 / 2030 5193
E-mail: harald@villemoes.dk
Hjemmeside: http://terapi.villemoes.dk

Peter Kim Wittenburg
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Konsultation i Skanderborg, Aarhus og København, samt online
Konsultation i Skanderborg: Alkenvej 77, 8660 Skanderborg
Tlf.: 6068 1040
E-mail: peter@peterwittenburg.dk
Hjemmeside: www.peterwittenburg.dk
Modtager voksne og par
Konsultation alle hverdage

Anna Aamand
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Godkendt specialist i gerontopsykologi (Dansk Psykolog Forening)
Regnbuen 28, 8400 Ebeltoft
Tlf.: 6024 1285
E-mail: anna@aeldrepsykologiskklinik.dk
Hjemmeside: www.aeldrepsykologiskklinik.dk

FYN

Susanne Berner
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Psykoterapeut (medl. af Dansk Psykoterapeutforening)
Mosevænget 1, 5792 Årslev
Tlf.: 6599 2919
E-mail: susberner@gmail.com
Modtager unge, voksne og par
Konsulation efter aftale alle hverdage

Malene Hinrichsen
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Godkendt specialist og supervisor i psykoterapi (Dansk Psykolog Forening)
Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri
Torvegade 1, 4., 5000 Odense C
Mobil: 6160 1696
E-mail: psykolog@mahi.dk
Hjemmeside: www.mahi.dk
Modtager voksne, unge og familier

Anne Cathrine Lefevre
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Presentiapsykologerne
Vestergade 44, 3, 5000 Odense C
Tlf.: 6089 2225
E-mail: annecathrine@presentiapsykologerne.dk
Hjemmeside: www.presentiapsykologerne.dk

Annemette Venborg Johnsen
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Jernbanegade 19, 3. tv., 5000 Odense C
Tlf.: 3048 0250
E-mail: psykolog@venborgjohnsen.dk
Hjemmeside: http://www.psykologvenborgjohnsen.dk

 Dyveke Rohde
(Certificeret APT-terapeut)
Socialrådgiver
Torvegade 1, 5000 Odense C
Tlf.: 6611 1178 – tlf.tid dagligt ml. kl. 8.30-10.30
E-mail: dyveker@gmail.com
Hjemmeside: www.børneungepsyk.dk
Modtager unge og voksne

Pernille Vad
(I gang med core-træning)
Autoriseret psykolog
Refleksion psykologpraksis
Nymarksvej 55, 5800 Nyborg
Tlf.: 2385 9773
E-mail: psykologpernillevad@gmail.com

SJÆLLAND

Anne-Mette Bahner
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Godkendt specialist i psykoterapi (Dansk Psykolog Forening)
Arnold Nielsens Boulevard 72, 2650 Hvidovre (sygesikring) samt
Lyngby Hovedgade 41, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 2720 3146
E-mail: annemettebahner@gmail.com
Hjemmeside: www.annemettebahner.dk
Modtager unge, voksne og par
Konsultation alle hverdage

Pernille Hytte Bisgaard
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Psykoterapeut (medl. af Dansk Psykoterapeutforening)
Sankt Annæ Gade 35 st. th., 1416 København K
Tlf.: 28220485
E-mail: p.hytte@gmail.com
Hjemmeside: www.hyttebisgaard.dk
Modtager individuelle, par og familier

Susanne Søborg Christensen
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog, privatpraktiserende
Hildursgade 12, 2100 København Ø
Mobil: 2371 8633
E-mail: Susannesoeborgchristensen@gmail.com
Hjemmeside: www.susannesoeborg.dk
Tilbyder individuel og parterapi
Konsultation efter aftale

Annette Hartz
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
moment2moment
Klinik: Glasgården, Frederikssundsvej 60D (baghuset 2. og 3. sal), 2400 København NV
Tlf.: 4247 5262
E-mail: aha@moment2moment.dk
Hjemmeside: www.moment2moment.dk

Henrik Holm Hansen
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Frederikssundsvej 60D, 2400 København NV
Tlf.: 4158 4285
E-mail: info@henrikholmhansen.dk
Hjemmeside: www.henrikholmhansen.dk
Modtager voksne og unge
Konsultation efter aftale

Rikke Hvelplund
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Psykoterapeut (medl. af Dansk Psykoterapeutforening)
Klinikadresse: Livstider
Frederikssundsvej 60D, 1. sal, 2400 København NV
Tlf.: 4250 7096
E-mail: livstider@gmail.com
Hjemmeside: www.livstider.dk
Modtager voksne/par/unge
Konsultation efter aftale

Jeanne Isaksen
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse og 3-årig ISTDP-træner-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Godkendt specialist i psykoterapi (Dansk Psykolog Forening)
J. Isaksen ApS
Klinikadresse: Psykologerne i Glasgården
Frederikssundsvej 60d, 2. og 3. sal, 2400 København V
Postadresse: Brønshøj Kirkevej 9, 2700 Brønshøj
Mobil: 2620 2063
E-mail: psykolog@jeanneisaksen.dk
Hjemmeside: www.jeanneisaksen.dk

Gitte P. Jakobsen
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog, PhD
Godkendt specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi
Genoa Consulting
Klinikadresse: Ryvangs Allé 68, 2900 Hellerup
Postadresse: Kildeskovsvej 29, 2820 Gentofte
Mobil: 2099 2917
E-mail: gpjakobsen@gmail.com
Modtager voksne og unge

Inge-Marie Kryger
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Psykoterapeut (medl. af  Dansk Psykoterapeutforening)
Østervang 5, 4520 Svinninge
Mobil: 2332 8835
E-mail: imk@imkryger.dk
Hjemmeside: www.imkryger.dk
Modtager voksne, unge og par
Konsultation efter aftale

Allan E. Larsen
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse, i gang med 3-årig ISTDP-træner-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Godkendt specialist og supervisor i psykoterapi (Dansk Psykolog Forening)
Spesialist i klinisk voksenpsykologi (Norsk Psykologforening)
Axeltorv 6, 4. etage, 1609 København V
Mobil: 2873 4084
E-mail: allan.e.larsen@gmail.com
Hjemmeside: www.allanelarsen.wordpress.com
Modtager voksne, unge, par og familier
Konsultation onsdage kl. 9.15-20.00

Tenna Malmos
(I gang med core-træning)
Autoriseret psykolog
Klinikadresse: Byens Psykologer
H. C. Andersens Boulevard 47, st. tv., 1553 København V
Tlf.: 6133 2200
E-mail: tennamalmos@gmail.com
Hjemmeside og blog: www.tennamalmos.dk

Claus B. Neperus
(I gang med core-træning)
Psykoterapeut MPF
Neperus Psykoterapi MPF
Mikkel Bryggers Gade 1.-3. sal, 1460 København K
Tlf.: 4028 9484
E-mail: clausneperus@gmail.com
Hjemmeside: www.neperuspsykoterapi.dk
Modtager voksne og par, konsultation tirsdag-fredag

Florence Noer
(I gang med core-træning)
Privatpraktiserende psykolog
Emotion Center
Frederikssundsvej 60D, 1. sal, 2400 København NV
Tlf.: 2792 7777
E-mail: emotioncenter@protonmail.com
Hjemmeside: www.emotioncenter.dk
Modtager voksne/par/unge/forældre
Studierabat/Circle of Security Parenting

Mikkel Reher-Langberg
(I gang med core-træning)
Privatpraktiserende psykolog
Emotion Center
Frederikssundsvej 60D, 1. sal, 2400 København NV
Tlf.: 2045 0167
E-mail: psykolog@reher-langberg.dk
Hjemmeside: www.emotioncenter.dk
Modtager unge/voksne/par/forældre
Studierabat tilbydes

Anni Thallund
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Psykoterapeut (medl. Dansk Psykoterapeutforening)
Kongevejen 331, 2840 Holte
Musvågestien 18, 3300 Frederiksværk
Tlf.: 2126 1817
E-mail: annitha@it.dk
Hjemmeside: www.annithalund.dk
Modtager voksne, unge og børn
Konsultation efter aftale alle dage

Maja Wiberg
(I gang med core-træning)
Psykoterapeut
EMERGENT Organisationspsykologi
Fruebjergvej 3, 2100 København Ø
Tlf.: 5122 2268
E-mail:wiberg@emergent.dk
Hjemmeside:www.emergent.dk
Modtager voksne – individuelt og i grupper

Peter Kim Wittenburg
(Gennemført 3-årig ISTDP-uddannelse)
Autoriseret psykolog
Konsultation i Skanderborg, Aarhus og København, samt online
Konsultation i København: F. F. Ulriksgade 7, st., 2100 København Ø
Tlf.: 6068 1040
E-mail: peter@peterwittenburg.dk
Hjemmeside: www.peterwittenburg.dk
Modtager voksne og par
Konsultation alle hverdage