Om Selskabet

Selskabets overordnede formål er at forebygge og lindre psykisk lidelse ved at fremme anvendelsen af og videreudvikling af intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Dette gør vi bl.a. ved at

  • organisere og koordinere uddannelse og kursusvirksomhed i ISTDP, og andre relevante faglige emner
  • styrke kontakten til nationale og internationale organisationer indenfor ISTDP
  • udbrede kendskab til ISTDP blandt fagfolk, administratorer af sundhedstjenester, klienter og patienter, og den almene befolkning i Danmark
  • fremme forskning i og viden om ISTDP
  • afholde offentlige møder og kurser

Desuden arbejder Selskabet med at styrke kvaliteten af det psykoterapeutiske arbejde, som Selskabets medlemmer udfører.

Vedtægter for Dansk Selskab for ISTDP

Selskabets bestyrelse
(Ny bestyrelse pr. 17. marts 2018 er endnu ikke konstitueret)
Formand: Sanne Almeborg – formand@istdp-danmark.dk
Næstformand:
Sekretær: – sekretaer@istdp-danmark.dk
Kasserer: Harald Villemoes – kasserer@istdp-danmark.dk
Webansvarlig: Sanne Almeborg – webansvarlig@istdp-danmark.dk
Bestyrelsesmedlem: Allan E. Larsen
Bestyrelsesmedlem: Steffen Meinhardt Christensen
Bestyrelsesmedlem: Peter Wittenburg
Bestyrelsesmedlem: Maria Lund Kristensen
Bestyrelsesmedlem: Christian Blaabjerg
1. suppleant: Brian Kok
2. suppleant: Christian Pasgaard